No hi ha productes a la cistella.

Política de privacitat

1. Introducció

De conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i a conseqüència de la navegació i l’emplenament dels formularis de la web https://www.mmarti.es, l’usuari accepta que les dades personals per ell facilitats o que es facilitin en el futur a través d’aquests serveis, siguin objecte de tractament per part de MARTA MARTÍ, S.L. (MARTA MARTÍ), en la seva condició de Responsable del Tractament.

El dret a la intimitat i, en concret, el dret a la protecció de dades personals és un dels principis bàsics de MARTA MARTÍ. Aquesta Política Privacitat té l’objectiu d’explicar com MARTA MARTÍ tracta diferents dades personals amb diferents finalitats. No obstant això, no ha de considerar-se com a única, ja que es complementa amb la informació que a cada moment pugui posar-se a la disposició del client en els diferents formularis de captació de dades o interaccions que es realitzin entre MARTA MARTÍ i l’Usuari.

L’objectiu d’aquesta Política General de Privacitat (d’ara endavant, la “Política”) és explicar-li la forma en la qual MARTA MARTÍ tractarà aquelles dades personals que puguin ser recaptats a través dels diferents formularis de les pàgines Web de MARTA MARTÍ. Les seves dades personals seran tractats de forma estrictament confidencial, i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació i, més detalladament, en cadascuna de les polítiques de privacitat específiques de cada formulari.

2. Àmbit d’aplicació de la Política

La present Política s’aplica només a aquesta pàgina Web, i no a les pàgines Web propietat de tercers. Des d’aquesta pàgina Web, MARTA MARTÍ podrà facilitar enllaços a altres pàgines que consideri d’interès per als seus visitants.

El prestador de serveis propietari d’aquesta pàgina Web és MARTA MARTÍ, S.L. amb C.I.F. B66688045 i amb domicili en Carrer Muntaner 425, entresòl. 1a, 08021, Barcelona. L’adreça electrònica de contacte és: info@mmarti.es

No obstant això, no es pot garantir els nivells de privacitat d’aquestes pàgines Web, ni tampoc responsabilitzar-se dels continguts de les pàgines que no siguin la de MARTA MARTÍ pròpiament.

3. Compromís amb la privacitat i finalitat del tractament.

El titular i responsable del tractament a l’efecte de la normativa en matèria de protecció de dades és MARTA MARTÍ, S.L., amb C.I.F. B66688045 i amb domicili en Carrer Muntaner 425, entresòl 1a, 08021, Barcelona.

MARTA MARTÍ, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa pel RGPD i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

MARTA MARTÍ recapta les seves dades personals per a poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis i productes que puguin ser del seu interès. En concret, MARTA MARTÍ tracta les seves dades personals per a les següents finalitats:

• Atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació identificats en cada pàgina Web i posar-se en contacte amb vostè per a solucionar-les.
• Millorar les pàgines Web de MARTA MARTÍ, així com els seus serveis i productes, amb la condició d’oferir un millor servei i contingut.
• Oferir accés als espais restringits de la pàgina Web de MARTA MARTÍ (el registre pot exigir l’acceptació d’una política de privacitat específica).
• Gestionar el seu registre en la pàgina Web de MARTA MARTÍ.
• Permetre que realitzi compres a través de la pàgina Web de MARTA MARTÍ.
• Enviar comunicacions transaccionals en relació amb la seva compra.
• Realitzar estudis amb finalitats estadístics.
• Tenir actualitzats les teves dades.
• Tramitar la sol·licitud de la reserva.
• Gestionar la facturació i a l’efecte de comptabilitat.
• Complir les obligacions fiscals.
• Tramitar la garantia dels productes adquirits en MARTA MARTÍ.
• Complir amb el marc legal vigent.
• Gestionar les seves dades per a enviar-li informació comercial.
• Recollir, emmagatzemar i tractar el seu CV, així com les dades personals incloses en aquests, amb l’objectiu d’analitzar el seu perfil professional a l’efecte de fer-li partícip, en el seu cas, en els processos de selecció de MARTA MARTÍ.
• Enviar comunicacions per correu electrònic i/o telefònics i/o postals en als processos de selecció de personal per part de MARTA MARTÍ.
• Avaluar les seves capacitats per a la realització d’un lloc de treball mitjançant la realització de proves específiques que li seran comunicades al seu degut moment.
• Contactar amb vostè.
• (L’enviament de comunicacions per mitjans electrònics i la subscripció a newsletter, informant els interessats de notícies, publicitat i altra informació sobre els serveis de la companyia.
• La utilització de la seva imatge, prèvia sol·licitud del seu consentiment, amb la finalitat que la mateixa pugui aparèixer en les xarxes socials que gestiona la companyia (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.)
• Proveïdors amb accés a dades: L’informem que, per ser necessari, les seves dades seran tractades per terceres empreses que ens ajuden a proporcionar serveis de TU, com a proveïdors de plataforma i suport en les nostres bases de dades, així com en el nostre programari i aplicacions que poden contenir dades sobre Vostè

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per Vostè- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per MARTA MARTÍ segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per Vostè a través del present Lloc web.

No obstant això, se li adverteix i informa que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, MARTA MARTÍ no podrà tenir-se per responsable de tals pràctiques ni de les seves conseqüències, especialment, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega per Vostè de continguts des del Lloc web que causin alteracions en els sistemes informàtics (maquinari i programari).

4. Legitimació del tractament de les seves dades personals

MARTA MARTÍ únicament recollirà aquelles dades personals que vostè desitgi revelar voluntàriament, i, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li comunicarà que aquestes dades personals aportats en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a MARTA MARTÍ per al seu accés a alguns dels serveis de la pàgina Web, seran incorporats en fitxers titularitat d’aquesta empresa.

MARTA MARTÍ és titular del lloc web https://www.mmarti.es, amb C.I.F. B66688045 i amb domicili en Carrer Muntaner 425, entresòl 1a, 08021, Barcelona.

Les dades que MARTA MARTÍ pot sol·licitar de vostè són els següents:

• Dades d’identificació. Informació concernent a una persona física que permet diferenciar-la d’altres en una col·lectivitat, com ara: nom; signatura autògrafa i electrònica; número d’identificació Fiscal; lloc i data de naixement; nacionalitat; fotografia; edat.
• Dades de contacte. Informació que permet mantenir o entrar en contacte amb el seu titular, tal com: domicili; correu electrònic; telèfon fix; telèfon cel·lular.
• Dades sobre característiques físiques. Informació sobre una persona física relativa a la seva fisonomia, anatomia, trets o particularitats específiques, com: mesures necessàries per a la fabricació dels productes.
• Dades patrimonials o financeres. Informació concernent a una persona física relativa als seus béns, drets, càrregues o obligacions susceptibles de valoració econòmica, com poden ser: comptes bancaris, número de targeta de crèdit, número de seguretat.

5. Legitimació del tractament.

Procedir a la sol·licitud d’informació sol·licitada, consentiment de l’interessat amb l’acceptació de la política de privacitat i interès legítim.

(i).- L’execució o compliment d’obligacions contractuals es donarà quan el tractament sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat sigui part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals.

(ii).- L’interès legítim servirà de base per a donar resposta a les seves consultes i proporcionar informació requerida així com, en el seu cas, per a l’eventual enviament de comunicacions comercials.

(iii).- La sol·licitud d’informació i la subscripció a la newsletter està basada en el consentiment que se li sol·licita.

(iv).- L’imperatiu legal es donarà quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

6. Transferències internacionals de dades.

MARTA MARTÍ posa en el seu coneixement que utilitza aplicacions de Google Apps amb seu en E.E.O.O. No obstant això, la Decisió d’Execució (UE) 2016/1250 ha declarat a E.E.O.O. com a país amb nivell adequat de protecció i es troba com a companyia activa dins del Privacy Shield list: https://www.privacyshield.gov/participant_sea

7. Durada del tractament i termini de conservació de les dades.

MARTA MARTÍ es compromet a tractar les seves dades personals mentre realment siguin útils i necessaris per a poder oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades, MARTA MARTÍ l’informarà del termini previst per al tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que vostè sol·liciti l’eliminació de les seves dades personals, MARTA MARTÍ tindrà dret a conservar-los i mantenir-los, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per a complir amb les obligacions legals que corresponguin, així com per a la seva posada a disposició davant les Autoritats competents en les diferents matèries que siguin aplicable.

8. Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment per al tractament de les seves dades mitjançant escrit dirigit a MARTA MARTÍ, C.I.F. B66688045 i amb domicili en Carrer Muntaner 425, entresòl 1ª, 08021, Barcelona. L’adreça electrònica de contacte és: info@mmarti.es.

Així mateix, l’informem que, en compliment de l’article 80 del RGPD, vostè té dret a donar mandat a l’Autoritat de control espanyola perquè, si escau, exerceixi en el seu interès els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.

A conseqüència del tractament de les seves dades personals la legislació vigent li atorga una sèrie de drets, sent els que segueixen:

1. Dret d’accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que són tractats per MARTA MARTÍ, així com les finalitats d’aquests tractaments.
2. Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seus, i consegüentment, pot sol·licitar la rectificació dels mateixos en qualsevol moment si els que constessin en els registres de MARTA MARTÍ fossin erronis.
3. Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimits dels fitxers de MARTA MARTÍ. No obstant això, i tal com ha estat indicat prèviament, ha de tenir en compte que en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
4. Dret d’oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals en relació amb qualssevol finalitats amb les quals tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.
5. Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament.
6. Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret a, sempre que sigui tècnicament possible i raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicats a un altre responsable del tractament. En cas de no ser possible, MARTA MARTÍ facilitarà directament les seves dades a dita un altre responsable del tractament, però si no ho fos, els hi facilitarà a vostè en un format estàndard.

Sempre que MARTA MARTÍ tracti les seves dades personals amb base en el seu consentiment exprés, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

Les dades que es tracten (o es poden tractar, prèvia sol·licitud de consentiment) procedeixen del propi interessat i/o de tercers autoritzats per aquest a favor de MARTA MARTÍ.
Les categories de dades que tractem són dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, imatge, adreces de correu electrònic i postal i telèfon.

En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les direccions facilitades per a l’exercici dels drets.

Tingui en compte que, en tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades, si considera que MARTA MARTÍ no ha tractat les seves dades de manera lícita o que no ha atès correctament les seves sol·licituds o drets. A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web https://www.mmarti.es del qual és titular actualment MARTA MARTÍ llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en aquest Lloc a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li per a això el canvi de responsable de les seves dades.

9. Comunicacions comercials

Des de MARTA MARTÍ tractarem les dades que ens facilitis per a remetre’t comunicacions comercials quan hàgim obtingut prèviament el teu consentiment per a això. En cas que ens ho prestis, t’enviarem informació, publicitat, enquestes, invitacions a esdeveniments o promocions sobre productes o serveis relacionats amb l’activitat de MARTA MARTÍ.

En el mateix moment de la recollida de dades, com a Client podràs decidir si desitges o no rebre aquest tipus de comunicacions per part nostra, i podràs, sempre i en qualsevol moment, retirar el consentiment prestat.

10. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades.

Les seves dades personals són molt importants per a MARTA MARTÍ, per això es compromet a tractar-los amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes aquelles mesures de seguretat que consideri oportunes i raonables.

En aquest sentit, MARTA MARTÍ declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Així mateix, MARTA MARTÍ revisa constantment les seves mesures de seguretat per a assegurar que es trobin sempre al dia.

11. Modificacions de la política general de privacitat.

És possible que la present Política General de Privacitat variï amb el temps com a conseqüència, entre altres circumstàncies, de: (i) canvis en la Web; (ii) modificacions en els tractaments de dades realitzades per MARTA MARTÍ; (iii) canvis en les finalitats per a les quals MARTA MARTÍ recopila les teves dades de caràcter personal, per exemple, a causa de canvis en MARTA MARTÍ bé a nivell societari, bé a nivell operatiu o de negoci; (iv) novetats legislatives o jurisprudencials, o (v) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per això, MARTA MARTÍ es reserva el dret a modificar de manera unilateral la present Política General de Privacitat informant prèviament l’Usuari d’aquesta modificació de manera clara i amb la deguda antelació. MARTA MARTÍ recomana a l’Usuari que llegeixi detingudament la Política General de Privacitat vigent en el moment en què accedeixi a la Web i en tot cas abans de registrar-se, subscriure’s o comprar algun producte. En el cas que qualsevol modificació de la Política General de Privacitat afecti significativament els Usuaris, l’informarem amb l’antelació oportuna a l’aplicació d’aquests canvis i, si fos necessari, sol·licitarem els consentiments oportuns.
La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents a les que li hem explicat. No obstant això, si necessitéssim usar les seves dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.

- ENVIAMENTS GRATUITS A ESPANYA PENINSULAR I BALEARS - LES COMANDES REALITZADES ENTRE EL 5/08 AL 21/08 ES TRAMITARAN A PARTIR DEL 22/08 -